Dữ liệu người dùng sẽ được Facebook thu thập nhiều hơn

Theo bản cập nhật về chính sách bảo mật, Facebook sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng nhiều hơn vào các mục đích, bao gồm cả quảng cáo. Tuần trước, Facebook đã cập nhật chính sách bảo mật của mình, bao gồm việc sử dụng dữ liệu của người […]